detektivnoe-agenstvo-sherlok-holms.kiev.ua
+38 068 189 68 68
sherlok.holms.kiev@gmail.com

Адвокат по ипотеке

Вы взяли квартиру в ипотеку, но случилось непредвиденное – у Вас нет возможности платить?! Первое, что можно посоветовать в таком случае - это обратиться к адвокату по ипотеке.

Консультация юриста по ипотеке может уберечь Вас от последствий, которые могли бы наступить в результате необдуманных, эмоциональных решений с Вашей стороны. Нужно усвоить самое простое и главное правило: исполняйте свои обязательства перед банком, не допускайте ошибок и просчетов.

Если же Вы по каким-либо причинам не в состоянии выплачивать задолженность по ипотеке, то решение вопроса требует согласованных действий заемщика с кредитором. Возможно, уступки банка и смягчение кредитных условий смогут помочь справиться с финансовыми сложностями заемщика. Если же конструктивного решения не удастся найти, то недвижимость продается в счет погашения задолженности. Таким способом заемщику также могут быть компенсированы частично затраты на выплату по ипотечному кредиту.

Мы работаем по данным вопросам с осени 2008 года. Мы знаем, какие действия нужно предпринять для того, чтобы Вы продолжали владеть ипотекой и пользовались ею. С помощью адвоката по ипотеке Вы сможете:

 

 • оспорить договор поручительства;
 • снизить процентную ставку по кредитному договору;
 • пересмотреть заочное решение суда;
 • в несколько раз уменьшить размер штрафов, пени;
 • вывести имущество из-под залога;
 • обжаловать оценку имущества;
 • остановить исполнительное производство;
 • отменить публичные торги;

 

Помните, что без адвоката по ипотеке, или без адвоката по кредитам, банк быстро решит все свои вопросы, обманет и заберет Ваше имущество, не дав Вам даже шанса отстоять свои права.

Обратившись к нам, Вы получите максимальную защиту прав и интересов, недвижимости и бизнеса, от посягательства на них со стороны банка. Также мы можем представить Ваши интересы в государственных органах и исполнительной службе.

Адвокат по іпотеці допоможе вирішити проблеми з банком по кредиту, іпотеці, збереже Ваше майно від швидкої реалізації на публічних торгах, скасує занижену оцінку майна, скасує публічні торги, зупинить виконавче провадження і зробить все можливе, щоб у Вас нічого не відняли до кращих часів, коли Ви зможете розраховуватися з банком.

Ви взяли квартиру в іпотеку, але сталося непередбачене - у Вас немає можливості платити ?! Перше, що можна порадити в такому випадку - це звернутися до адвоката по іпотеці.

Консультація з фахівцем в галузі відносин позичальника і кредитора може вберегти Вас від наслідків, які могли б настати в результаті необдуманих, емоційних рішень з Вашого боку. Потрібно засвоїти найпростіше і головне правило: виконуйте свої зобов'язання перед банком, не допускайте помилок і прорахунків.

Якщо ж Ви з яких-небудь причин не в змозі виплачувати заборгованість по іпотеці, то вирішення питання вимагає узгоджених дій позичальника з кредитором. Можливо, поступки банку та пом'якшення кредитних умов зможуть допомогти впоратися з фінансовими складнощами позичальника. Якщо ж конструктивного рішення не вдасться знайти, то нерухомість продається в рахунок погашення заборгованості. Таким способом позичальникові також можуть бути компенсовані частково витрати на виплату по іпотечному кредиту.

Ми працюємо в данному напрямку з осені 2008 року. Ми знаємо, які дії потрібно зробити для того, щоб Ви продовжували володіти іпотекою і користувалися нею.

За допомогою адвоката по іпотеці Ви зможете:

 • подати позов до суду на банк за кредитним договором;
 • подати позов до суду на банк за іпотечним договором;
 • оскаржити договір поруки;
 • подати позов до суду на дії виконавчої служби;
 • знизити процентну ставку по кредитному договору;
 • подати апеляційну скаргу за іпотечним кредитом;
 • подати касаційну скаргу за іпотечним кредитом;
 • подати апеляційну скаргу по кредиту;
 • подати касаційну скаргу по кредиту;
 • переглянути заочне рішення суду;
 • в кілька разів зменшити розмір штрафів, пені;
 • вивести майно з-під застави;
 • оскаржити оцінку майна;
 • оскаржити публічні торги;
 • зупинити виконавче провадження;
 • скасувати публічні торги;

Пам'ятайте, що без адвоката по іпотеці, без адвоката по кредитам, банк швидко вирішить усі свої питання, обдурить і забере Ваше майно, не давши Вам навіть шансу відстояти свої права.

закрить
Введіть Ваше ім'я:
Телефон:
E-mail:

Запитання адвокату